Doma u starokatolíků

Host do domu Bůh do domu.

Pravda, tento internetový dům farní obce Starokatolické obce ve Varnsdorfu je poněkud neútulný. Oheň v krbu nepraská, vůně čerstvě připravené kávy se z obrazovky neline, ba ani zbožná píseň k Vašemu uchu nedoléhá. Ale tak už tomu v tomto virtuálním světě bývá. Nicméně věřte, že když se rozhodnete navštívit nás doopravdy, bude Vám u nás v bílém starokatolickém kostelíku dobře. Občas i ta káva zavoní a písní do sytosti.

Věříme, že pravé setkávání by se mělo dít v opravdovém životě a mezi opravdovými lidmi. Každou neděli máme radost ze setkání s přáteli, společnou modlitbou prosíme o to, aby svět byl spravedlivější a blíže ideálům, o nichž se učíme. Setkávat se, diskutovat, pomáhat si, sdílet společné zážitky - to je to, co nás, starokatolíky, baví. To, co hledáme, není církev ani náboženské dogma, ale opravdové člověčenství, jak o něm hovořil mistr Ježíš.

Jěžíš Kristus, velký učitel

Žijeme si své obyčejné každodenní radosti i starosti. Ale navíc se snažíme obohatit své pozemské bytí o duchovní rozměr, kterým je sice obdařen každý z nás, ale málokdo si ho skutečně uvědomuje. Bůh existuje pro toho, kdo v jeho existenci věří. Mravní řád přináší radost tomu, kdo se podle něj řídí. Mnoho lidí touží po radosti ze života, ale z tohoto světa odcházejí plni zklamání, že jí nedosáhli, ačkoli se ověnčili mnoha úspěchy a obklopili mnoha hmotnými statky.

Ze života starokatolíků ve Varnsdorfu

Co je v životě důležité není hromadění hmoty, ale kultivace ducha. I nezlomní materialisté dobře vědí, že si na onen svět nevezmou nic z toho hmatatelného, co svým úsilím po tvrdé dřině a lopotě vydobili. Vše hmotné zůstává, ale vědomý duch kráčí dál. Takové je poselství Ježíše Krista a dalších velkých duchovních učitelů. Starokatolické mše jsou připomenutím tohoto důležitého poselství, že jaké si to uděláš, takové to budeš mít.

Ze života starokatolíků ve Varnsdorfu

Duchovní praxe samozřejmě nesestává pouze z rituálů a mší. K duchovní praxi patří plné prožívání života tady a teď - v práci, při vzdělávání, na výletech, při zábavě i odpočinku. Navzdory ukrutné mediální masáži, která se nás snaží zlákat k tomu, abychom místo svých vlastních životů prožívali ty virtuální na televizních obrazovkách, navzdory konzumnímu stylu života, jenž neuznává nic jiného, než spotřebu a hromadění, se dokážeme vymanit z této léčky a opravdu žít.

Ze života starokatolíků ve Varnsdorfu

Neupínáme se k tomu, co bude po smrti, jestli nějaké nebe nebo něco jiného. Věříme tomu, že když člověk žije tak, aby měl radost ze svých skutků a netížilo ho svědomí, pak se nemusí starat o to, jak bude odměněn. Moudrost, kterou obsahuje kniha knih nám dává dostatek poučení, abychom věděli, jak žít. Žít radostně navzdory překážkám a bolestem, které pozemská pouť přináší. Modlitba posiluje, víra osvobozuje, moudrost vede - nás starokatolíky.

Ze života starokatolíků ve Varnsdorfu

 

 Naše město - Varnsdorf

Varnsdorf leží ve Šluknovském výběžku na severu Čech. Je to pěkné místo s patnácti tisíci obyvateli v údolí mezi Lužickými horami a Českým Švýcarskem, kterým se klikatí říčka Mandava. My starokatolíci se zde snažíme svým dílem obohatit místní duchovní život. Vytváříme alternativu pro ty, kdo se cítí být křesťany a snaží se hledat svůj duchovní rozměr bez přehnaných dogmat, příkazů a zákazů. Především ctíme odkaz a učení nejvyššího mistra Ježíše Krista jakožto nejvyšší autority církve. Neuznáváme a nevěříme v absolutní neomylnost papeže.

Město Varnsdorf je „Mekkou“ českých starokatolíků. Když zdejší římskokatolický farář 22. ledna 1872 odmítl dát zvonit při pohřbech sympatizantů starokatolického hnutí, bylo svoláno velké shromáždění konané za účasti asi 2500 účastníků. Zde se koncipovala petice vídeňské poslanecké sněmovně žádající zákonnou úpravu a zákonné postavení pro ty, kdo nepřijali dogma o papežské neomylnosti. Tohoto zákonného uznání starokatolíci dosáhli v rakouské části monarchie v roce 1877. Prvním varnsdorfským starokatolickým farářem byl zvolen dne 16. března 1872 Anton Nittel.

V roce 1897 bylo sídlo biskupství Starokatolické církve v tehdejší monarchii přeloženo z Vídně do Varnsdorfu. To zde sídlilo až do roku 1920, kdy bylo v Rakouské republice zřízeno samostatné biskupství. Ve Varnsdorfu zůstalo biskupství Starokatolické církve v Československé republice až do roku 1995, kdy bylo přeloženo do Prahy. Starokatolický kostel ve Varnsdorfu sice přestal být chrámem katedrálním, avšak díky své historii je chrámem konkatedrálním, tj. druhým katedrálním kostelem v zemi.

Varnsdorf z věže starokatolického kostela

 

Nejen tělem, ale i duchem živ je člověk.

To si uvědomujeme a rádi pomůžeme každému, kdo se již materiálním světem plně nasytil, pokračovat v hledání dalšího smyslu svého života. Co znamená mít radost ze života? Co bude na konci pozemské pouti? Jak se vypořádat s těžkostmi a nástrahami každodenního života? Někdo rád hledá odpovědi na tyto otázky sám a někdo ve společnosti s lidmi na podobné cestě. Inu, cítíte-li, že jste tvorové spíše společenští, na tomto webu Vám poskytujeme dostatek informací, abyste cestu našli.

 starokalolický kostel Varnsdorf

 

 

 „Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním navěky.

Mořský písek a krůpěje deště a dny věčnosti kdo spočítá?

Výšku nebe a šíři země, propastnou hlubinu a moudrost kdo probádá?

Ze všeho první byla stvořena moudrost a rozumné poznání je od věčnosti.

Kořen moudrosti komu byl odhalen?

A kdo poznal všechen její důvtip?

Jen jediný je moudrý, ten, který budí velkou bázeň a sedí na svém trůnu.

Hospodin sám stvořil moudrost, prohlédl a rozdělil ji, vlil ji do všeho, co vytvořil, aby byla s každým člověkem podle jeho štědrosti, a obdařil jí zvláště ty, kdo ho milují.“

Starokatolický kostel ve Varnsdorfu